Hesaplaşma İzmir Suikastı

Vahdettin Engin Yeditepe Yayınevi ÇEVRİMİÇİ OKUMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN
Hakkında

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu’ya geçip Milli Mücadele’nin liderliğini yürütmek üzere, 16 Mayıs 1919 tarihinde İstanbul’dan ayrılmıştı. Üç sene süren Milli Mücadele yıllarından sonra ülke düşmanlardan temizlendi. Ardından İstanbul halkı, 1923 yılından itibaren, büyük kurtarıcıyı şehre davet etmeye başladı. Paşa 1923 yılı Ocak ayında İzmit’e kadar gelip İstanbul’a uğramadan geri döndü. 1924 yılında ise Hamidiye gemisi ile Karadeniz’e gitmek üzere İstanbul önlerinden geçerken halk yine ısrarla Paşa’yı şehre davet etmişti. Fakat Hamidiye güvertesinden sahillere dolan binlerce insanı seyreden Mustafa Kemal Paşa, önceki yıl olduğu gibi, yine İstanbul’a uğramayacaktı. Bunun sebebi ne idi? Acaba Paşa İstanbul’a kırgın mıydı? Bu pek bilinemezse de Paşa’yı İstanbul’a gelmekten alıkoyan önemli bir sebep olduğu aşikârdı. Şüphesiz güvenlik endişesi bunda önemli bir rol oynamıştı. Nitekim 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan ayrılan Paşa buraya tekrar, ancak 8 yıl sonra, 1 Temmuz 1927 tarihinde gelecektir. Bu tarih, eski İttihatçılar tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e yapılması planlanan İzmir Suikastı girişiminin (Haziran 1926) sonrasına denk düşer. Bu suikast girişimi vesilesi ile muhalif kesime önemli bir darbe vurulmuş ve ancak bundan sonra İstanbul güvenli hale gelmişti. Mustafa Kemal Paşa, İttihat ve Terakki’nin yapısını ve iktidara gelebilmek için kullandığı yöntemleri çok iyi biliyordu. Çünkü esas itibari ile kendisi de eski bir İttihatçı idi. Ona göre; tek başına bir İttihatçıdan çekinmek gerekmezdi. Ama iki İttihatçı bir araya geldiklerinde tehlike arz ederler, muhakkak örgütlenirler ve bir eylem planlarlardı. Yani kontrol altında tutulmayan İttihatçılar her zaman için potansiyel bir tehdit oluşturabilirlerdi.

ISBN
978-625-7477-48-2
Sayfa Sayısı
194
Yayınlanma Tarihi
2020