Cengiz AYTMATOV

Ramazan KORKMAZ Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları ÇEVRİMİÇİ OKUMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN
Hakkında

Kültür, sanat ve edebiyat dünyasında düşünceleriyle, eserleriyle çığır açan ve kültür dünyamıza katkıda bulunan isimleri geniş okuyucu kitleleriyle buluşturmaya yönelik bir yayın politikası izleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2009 yılında Ramazan Korkmaz tarafından hazırlanan “Cengiz Aytmatov” adlı kitabı okuyucuyla buluşturmaktadır. Cengiz Aytmatov, Türk kültür mirasını sahiplenen ve onu anlatılarıyla tüm dünyaya tanıtan büyük yazarlarımızdan biridir. O, Türk dünyası edebiyatında bilge ve öncü bir kimlik kazanarak yaşadığı toplumun kültürünü gelenekten geleceğe, ulusaldan evrensele taşımayı başarmıştır. Aytmatov dünyada insanı, evrenin sonsuz boşluğunda da dünyayı yaşamın biricik umudu olarak görmektedir. Bu umudun yaşaması mikro kozmik düzlemde insanın, makro kozmik düzlemde de dünyanın korunmasına bağlıdır. Bu nedenle basit yaşam düzeyleri olan bozkır insanlarını ya da Cengiz Han gibi ikbalin zirvesinde yaşayan sultanları anlatırken de okuyucuyu daima bu büyük gerçeği anlamaya, kavramaya ve ona saygıya davet etmiştir. Anlatıları insana duyduğu saygının ve insanın özündeki geliştirilmeye müsait iyilik tohumunun muştularıyla örülü olan Aytmatov, yüz elliyi aşkın dile çevrilerek insanlara bu muştuyu iletmiştir. Aytmatov’a saygı nişanesi olarak yayımlanan bu eserde, Suların Sırrını Ödünçleyen İnsana Dair, Bozkırın Bilgesine Bakışlar ve Bilgelik Durağında Söyleşiler başlıklıbölümlerde Aytmatov’un hayatı ve anlatılarına ilişkin tespitler yer almakta ve anlatılarındaki kültürel mirasın ulusaldan evrensele nasıl ulaştığı gözler önüne serilmektedir.

ISBN
978-975-17-3450-1
Sayfa Sayısı
392
Yayınlanma Tarihi
2009