Türk Edebiyat Tarihi - Cilt 1

M.Öcal Oğuz Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları ÇEVRİMİÇİ OKUMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN
Hakkında

Daha çok tek elden çıkmış ve belirli bir dönemle sınırlı, yüzyıllar ve şahıslar geçidi şeklindeki edebiyat tarihlerine alışkın olan Türk okuyucusu Türk Edebiyatı Tarihi adlı eserde, ilk sayfalardan itibaren farklı bir yaklaşımla karşılaşmaktadır. Türk edebiyatının tarihsel gelişimini, türler ve problemler çerçevesinde, ayrıntılardan uzak, analitik bir yaklaşımla ele alan bu çalışmanın; Türk edebiyatının geniş coğrafyasında gezintiye çıkacak kültürel hayatın farklı kesimleri için önemli bir yol haritası ortaya koyduğu düşüncesindeyiz. Popüler niteliği baskın olan bazı çalışmalarla, belirli dönemlerle sınırlı bazı önemli edebiyat tarihleri bir tarafa bırakılırsa; elimizdeki eser, Türk edebiyatının bütününü bilimsel bir yaklaşımla ele alan bir çalışma olma niteliği taşımaktadır. Türk Edebiyatı Tarihi, gerek siyasî gerekse kültürel hayatta önemli dönüşümlerin yaşandığı tarihler dikkate alınarak, başlangıçtan İstanbul’un fethine, 1453’ten edebî anlamdaki Tanzimat’ın başlamasına, 1860’tan Cumhuriyet’in ilanına, 1923’ten 21. yüzyıla olmak üzere dört cilde ayrılmıştır. Türk edebiyatının gelişimini, yeni bilgiler ve yaklaşımlar ışığında okumak amacıyla kaleme alınan Türk Edebiyatı Tarihi’nin ilk baskısı 2006’da, ikinci baskısı ise bir yıl sonra 2007’de yapılmıştı. Bilim ve kültür hayatında ilgiyle karşılanan eser, on bir yıl aradan sonra gözden geçirilmiş ve güncellenmiş üçüncü baskısıyla yeniden okuyucusuyla buluşmuştur.

ISBN
978-975-17-4089-2
Sayfa Sayısı
852
Yayınlanma Tarihi
2019