Yeniçeriler ve Bir Yeniçerinin Hatıratı

Kemal Beydilli Pınar Yayınları
  • Araştırma-İnceleme
  • Osmanlı Tarihi
  • Tarih
  • PAYLAŞ
ÇEVRİMİÇİ OKUMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN
Hakkında

Türk Kroniği (Kronika Turecka) adıyla Çekçe ve Bir Yeniçerinin Hatıratı (Pamiętniki Janczara) adıyla Lehçe olarak neşredilmiş bulunan eserin, bu şekilde isimlendirilmiş XV ve XVI. yüzyıllardan kalma birçok yazmaları mevcuttur. Türklerle doğrudan temasta bulunan Slav halkları ve dolayısıyla Leh ve Çekler için uzun zaman ilgi düzeyini korumuş olan eser, her şeyden önce II. Mehmed’in seferleri, Türk ordusunun teşkilatı, savaş taktiği ve silah tekniği hakkında bilgiler vermesi ve bir yeniçerinin hayatından parçalar aksettirmiş olmasından ötürü ayrı bir değere sahiptir. Bilindiği gibi XVI. ve XVII. yüzyıllarda Şark’a dolayısıyla Türk ve Müslüman dünyasına olan ilgi çok yüksek derecelere ulaşmıştır. Bütün Batı ve Orta Avrupa’yı saran Türklere karşı duyulan korku, merak, helecan ve hatta bir kurtarıcı olarak beslenen “ümit”1, haçlı ruhunun tekrar dirilmesine matuf propagandalar, uzayıp giden Türk savaşları ve tehdidi, Türklerle ilgili baskıları (Turcica) büyük ölçüde arttırmış ve yaşatmış, bu tip yayımların merakla takip edilmesine ve geniş bir okuyucu kitlesi tarafından helecanla izlenmesine yol açmış ve bütün bunların neticesi olarak Türk yayılma politikasıyla ilgili zengin bir literatür oluşmuştur.2

ISBN
978-975-352-592-3
Sayfa Sayısı
250
Yayınlanma Tarihi
2019