İslam'da Bilim ve Teknik (1. Cilt)

Fuat Sezgin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları ÇEVRİMİÇİ OKUMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN
Hakkında

Prof. Dr. Fuat SEZGİN’in uzun araştırmalar sonucu hazırladığı ve “Wissenchaft und Technik im Islam” adıyla yayımlandığı Almanca aslından dilimize çevrilen bu değerli çalışma, dünya bilimler tarihinde İslam biliminin oynadığı rolü incelemektedir. Eser, içeriği ve irdelediği düşüncelerle Batı odaklı bilim tarihi yazımının eleştirel bir çözümlemesini yapmakta, İslam ve Orta Çağ bilimine yeni bir bakış açısı sunarak İslam biliminin eski Yunan, ayrıca Hint, Bizans ve İran dönemlerinden devraldığı bilimsel mirası korumak ve yaymakla yetinmeyip, onu, eklediği özgün eserlerle ileri götürmüş olduğu değerlendirmesini yapmaktadır. Yazar, bu değerlendirmelerden hareketle, bilimsel gelişmeleri ara durağan dönemleri izleyen sıçramalarla gerçekleşen bir süreç yerine, süregelen bütünleşik bir evrilme süreci olarak yorumlamaktadır. Buna göre, İslam biliminin kendisinin sönümlenme sürecine girdiği dönemde devrettiği miras, onu izleyen Batı bilimine feyz ve mesnet oluşturmuştur.

ISBN
978-975-17-3252-1
Sayfa Sayısı
218
Yayınlanma Tarihi
2007