Ottoman Decorative Arts

Ayşin YOLTAR YILDIRIM Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları ÇEVRİMİÇİ OKUMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN
Hakkında

Sarayın beğenisi ve koruyuculuğuyla gelişmiş Osmanlı sanatının tüm kollarında işlenen çeşitli üslup ve motifler, saray nakkaşhanesine mensup sanatçılarca yaratılırdı. İmparatorluğun farklı coğrafi bölgelerinden gelerek İstanbul sarayı nakkaşhanesinde toplanmış nakkaşlar, müzehhipler ve ressamlar, tüm sanat kollarında etkin olan ortak bir form dili yaratarak klasik Osmanlı sanatının oluşumunu belirlemişlerdir. “Tarihi arka plan, mimari gelişmeler ve süsleme sanatlarının uygulamaları” kurgusuyla hazırlanan kitapta, süsleme sanatlarının en seçkin örneklerine yer verilmiştir. Eserin sonunda bir de bibliyografya yer almaktadır. Osmanlı süsleme sanatları denince akla Ebru sanatı, Tezhip sanatı, Hat sanatı, Minyatür sanatı ve Telkâri sanatı gelir. Kitapta bu geleneksel süsleme sanatları; yapım teknikleri, üslupları ve motifleriyle ele alınmıştır ve ayrıntılı anlatımlarıyla gelecek kuşaklara aktarmak amaçlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı; yurtdışındaki okurlarımıza kültürümüzün bu özel ve önemli unsurlarını tanıtmanın asli görevleri arasında olduğu inancıyla bu eserimizi İngilizce olarak yayımlayarak büyük bir onurla okuyucuyla buluşturmuştur.

ISBN
978-975-17-3446-4
Sayfa Sayısı
2009
Yayınlanma Tarihi
191