Sorularla Milli Mücade Tarihi

Vahdettin Engin Yeditepe Yayınevi ÇEVRİMİÇİ OKUMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN
Hakkında

Osmanlı Devleti 20. yüzyılın hemen başında üst üste girdiği savaşlar nedeniyle büyük toprak kayıplarına uğramış, bunun da ötesinde Anadolu’nun da işgal edilmesi neticesi bağımsızlığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Savaş süreci 1911 yılında İtalya ile girişilen Trablusgarp Savaşı’yla başladı. 1912-1913 yıllarında Balkan savaşları meydana geldi. En nihayetinde ise dört yıl süren (1914-1918) Birinci Dünya Savaşı’na dâhil olan Osmanlı Türkiye’si bu süreçten maddi manevi birçok kayıpla çıkmak zorunda kaldı. Birinci Dünya Savaşı esas itibariyle, 19. yüzyılda düvel-i muazzama adı verilen büyük Dünya güçlerinin aralarındaki sorunları ve çıkar çatışmalarını savaş yoluyla çözme eğilimlerinin bir sonucuydu. Bizim ülkemiz de bu hesaplaşmanın içinde yer aldı ve nihayetinde acı yenilginin bütün sonuçlarına katlanmak zorunda kaldı ki bu da İmparatorluğun dağılması şeklinde tecelli etti. Birçok toprak kaybı yanında, Birinci Dünya Savaşı süresince ülkede büyük bir enflasyon yaşanmıştı. O kadar ki savaşın başı ile sonunda yapılan hesaplamalarda enflasyonun yüzde bin yedi yüzlere ulaştığı tespit edilmiştir ki bu durum savaşın korkunç ve yıkıcı boyutlarını ortaya koyar. Savaş sırasında milyonlarla insanın yiyecek ekmek bulamadığı, süpürge tohumundan çamur gibi ekmek yemek mecburiyetinde kalındığı, binlerce insanın açlıktan hayatını kaybettiği bir vakıadır.

ISBN
978-625-7477-52-9
Sayfa Sayısı
124
Yayınlanma Tarihi
2019