Kâtibinin Gözünden Sultan Salâhaddîn Eyyûbi

Aydın USTA İbn Şeddâd .. Yeditepe Yayınevi ÇEVRİMİÇİ OKUMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN
Hakkında

Batı Dünyasının XI. yy.’ın sonlarında Ortadoğu’ya karşı başlattığı Haçlı Seferlerinin 1291’e kadar süren uzun serüveni içerisinde her iki taraftan da olayların gelişimine etki eden pek çok kahraman çıkmıştır. Bunlardan biri olan Salâhaddîn Eyyûbî de düşmanlarından dahi esirgemediği adaleti, cömertliği ve alicenaplığı ile Batı dünyasında geçmişten günümüze en fazla tanınan Müslüman hükümdarıdır. Öyle ki 2 Ekim 1187’de Kudüs’ü fethettikten sonra buradaki Haçlılara karşı gösterdiği yüce gönüllülük ile herkesin takdirini kazanmıştır. Örneğin 2005 yapımı Cennetin Krallığı adlı filmde Kudüs’ün fethinin yanında onun bu özellikleri ön plana çıkarılmıştır. Sultân’ın, Batı tarafından tanınmasını sağlayan bir diğer husus ise Kudüs’ün zaptını müteakip başlayan III. Haçlı Seferi sırasında İngiltere Kralı Arslan Yürekli Richard ile olan diplomasi ve askerî mücadelenin içiçe geçtiği tam anlamıyla bir santranç oyununa dönen münasebetleridir. Haçlı Seferleri tarihinin bu büyük şahsiyetini tanımak için; hayatının belki de en önemli ve en yoğun son beş senesini onun yanında geçiren olaylarının bizzat görgü şahidi olan Bahâeddin b. Şeddâd’ın kaleme aldığı en-Nevâdır es-Sultâniyye ve’l-Mehâsin el-Yûsufiyye adlı çalışması büyük bir önem arz etmektedir. Okuyucusunu sürükleyen ve son derece canlı bir üslupla kaleme alınmış bu eser Salâhaddîn Eyyûbî’yi bütün yönleriyle tanıtması ve bu konuda oldukça tafsilatlı bilgiler vermesi açısından son derece değerlidir. İbn Şeddâd’ın eserinin tercümesini yaparken yazar tarafından verilen bazı tarihlerin yine onun tarafından aktarılan günlerle uyuşmamasından ötürü Türk Tarih Kurumunun çıkardığı Tarih Çevirme Kılavuzunu esas alarak bunu dipnotlar vasıtasıyla aktarmayı tercih ettik. Yine Sultân Salâhaddîn Eyyûbî ve III. Haçlı Seferi dönemiyle alakalı Müslüman ve Latin müelliflerin eserlerinde yer alıp, müellifimizin aktarımlarıyla farklılık arzeden olayları da okuyucuya başka bir görüş açısı sağlamak amacıyla dipnotlarda aktarmaya gayret gösterdik. Ayrıca tercümenin sonrasında Salâhaddîn Eyyûbî’nin soyu ile alakalı dönemin Müslüman ve Latin kaynaklarındaki bilgileri derleyerek bu konudaki görüşlerimizi ifade ettik.

ISBN
978-625-7477-36-9
Sayfa Sayısı
220
Yayınlanma Tarihi
2021