Bahri Memlüklerde İktisadi ve Ticari Hayat

Bahattin Keleş Siyer Yayınları ÇEVRİMİÇİ OKUMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN
Hakkında

Mısır, Abbasî valisi iken 868 yılında bağımsız bir devlet kuran Ahmed b. Tolun zamanından başlayarak yaklaşık bin yıl Türk nüfûz ve hâkimiyeti altında kalmıştır. Ancak, Mısır’da değişik dönemlerde çeşitli adlar altında Türk devletleri kurulmuştur. Mısır’da kurulmuş ve yaklaşık 250 yıldan fazla hüküm sürmüş olan Türk devletlerinden birisi de Memlûk Devleti’dir. Biz bu çalışmamızı, Bahrî Memlûk Devleti’nin iktisadî ve ticari hayatıyla ilgili konularda yoğunlaştırdık ve o dönemin araştırılarak bu konudaki bilgilerin ortaya konmasının yararlı olacağına inandık. Böylece çalışmamızı dört bölümde ele aldık. Bahrî Memlûklerde toprak idaresi ve ıkta sistemiyle bu dönemde uygulanan ıkta çeşitlerini ve ıkta divanlarını, toprak çeşitleriyle toprağa ekilen ziraî ürünlerin neler olduğunu, bu dönemde kullanılan tarım âlet ve makinalarının açıklanmasını, hayvancılığı, Memlûkler döneminde çiftçilerin durumunu ve çektiği sıkıntıları çalışmamızın birinci bölümünde ele aldık. İkinci bölümde, Memlûkler döneminde ortaya çıkan dokuma, maden, cam, çanak-çömlek, kereste, gıda, deri, kağıt ve harp sanayisi gibi çeşitli sanayi dalları üzerinde durarak bu dönemde esnaf teşkilatı olan en-Nikabât Teşkilatı’nın nasıl çalıştığını açıkladık. Yine bu bölümde, Memlûkler döneminde sanayinin gerileme sebepleri, çarşı ve pazarların durumu ve nasıl denetlendiği gibi konular üzerinde de durduk.

ISBN
978-605-7558-58-9
Sayfa Sayısı
306
Yayınlanma Tarihi
2018